Fizinės medicinos ir reabilitacijos būrelių veikla:
VU MF SMD Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos būrelis 
LSMU SMD Reabilitacijos būrelis